VELIN

In bijgevoegde link vindt u een algeheel overzicht van de belangrijkste wet-en regelgeving waar u als leidingeigenaar mee te maken hebt. Deze lijst is niet uitputtend. Het is een levend document. U kunt het document voor diverse doeleinden gebruiken o.a. als basis document voor uw risicobeheer- of managementsystemen m.b.t. het onderwerp voldoen aan wet of regelgeving.


We doen ons best om het document zo volledig als mogelijk en actueel te houden. Bent u echter van mening dat we onderwerpen gemist hebben of onjuist hebben weergegeven of  wilt u aanvullingen of wijzigingen doorgeven neem dan contact op met ons secretariaat.

Overigens zijn de volgende websites eveneens handig indien u volledige wetteksten of toelichtingen wenst te raadplegen.