VELIN

Graag maken wij u er op attent dat er een nieuwe VELIN richtlijn is verschenen. VELIN richtlijn nr. 2016/7 betreffende “Richtlijn voor de aanleg en het gebruik van transportleidingen met gevaarlijke stoffen”. De richtlijn gaat over juridische kaders die betrekking hebben op de aanleg en het gebruik van buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Bij de VELIN maar ook bij overheden komen regelmatig vragen binnen het zit met vergunningen rondom de aanleg en het gebruik van deze buisleidingen. Deze richtlijn geeft daar duidelijkheid over.

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met de RUD Zeeland.