VELIN

NTA

Nederlandse Technische Afspraak 8000 (NTA: 2009) gaat over de “Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor de het transport van gevaarlijke stoffen in de beheersfase”.

De NTA speelt een belangrijke rol in het opzetten van een risicobeheersysteem voor leidingen die gebruikt worden voor het transport van gevaarlijke stoffen. Conform de Bevb zijn buisleidingeigenaren/exploitanten verplicht om een basisveiligheidsniveau voor hun buisleiding te waarborgen. Vanuit deze wettelijke zorgplicht dient de integriteit van de leiding evenals het risicomanagement dat op de leiding van toepassing is adequaat te zijn.

De NTA geeft hiervoor een goede handreiking. De NTA is kosteloos verkrijgbaar via o.a. de NEN shop en is hier te downloaden.

Let op: momenteel vindt er een herziening van de NTA 8000 : 2009 plaats. Deze herziening loopt ook via de NEN normcommissie 310 004 "Transportleidingen". Het is de bedoeling dat NTA 8000: 2009 wordt vervangen door een NEN 3650 normdeel, wellicht de NEN 3655. Inmiddels heeft de herziening plaatsgevonden. Het bestand is hier te downloaden.