VELIN

Incidentenrapportages VELIN

Hier kunt u de Incidentenrapportage 2017 bekijken. Mede op basis van deze rapportage en de analyse van de (bijna-)incidenten, streeft de VELIN zo mogelijk in samenwerking met andere partijen, naar reductie van het aantal incidenten.

Hier kunt u de Incidentenrapportage 2016 bekijken. Mede op basis van deze rapportage en de analyse van de (bijna-)incidenten, streeft de VELIN zo mogelijk in samenwerking met andere partijen, naar reductie van het aantal incidenten.

De rapportages betreffen incidenten met transportleidingen bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De rapportage is gebaseerd op een enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd onder VELIN-leden. VELIN inventariseert en publiceert deze gegevens in de eerste plaats ten behoeve van haar leden. Uit gezamenlijke analyses van ongevallen, ernstige incidenten, overige incidenten met schade en overige incidenten zonder schade (near misses) kan immers lering getrokken worden. Bovendien dragen de enquêteresultaten bij aan een gedegen en meer uniforme registratie van buisleidingincidenten. Bovendien kunnen ook overheden en andere betrokkenen op basis van deze cijfers beleid voeren.

Incidentenrapportage 2015

Incidentenrapportage 2014

Incidentenrapportage 2013

Incidentenrapportage 2012

Incidentenrapportage 2011

Incidentenrapportage 2010

Incidentenrapportage 2009

Incidentenrapportage 2008 »

Incidentenrapportage 2005-2007 »