VELIN

Meldingen van incidenten met of in de directe nabijheid van ondergrondse transportleidingen en het opvragen van gegevens ingeval van incidenten lopen via het KLIC- meldpunt van het Kadaster. Voor het melden van incidenten dient u het meld- en informatienummer 0800-0080 te gebruiken. Tijdens kantooruren handelen Kadaster-medewerkers uw melding af en buiten kantooruren schakelt dit automatisch over naar operators van een 24x7 callcentre.

Alle meldkamers van de brandweer zijn hierover in een gezamenlijke brief van het Kadaster en de VELIN op de hoogte gebracht.