VELIN

Wij wensen ons op te geven als lid van de VELIN.

Wij verklaren:

  • Ons akkoord met de contributiebijdrage van € 7.800 (excl. 21% BTW) voor 2016.
  • Op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de verwerking van alle via dit aanmeldingsformulier aangedragen gegevens.
  • Op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het in voorkomende gevallen verstrekken aan derden van naam bedrijf, naam contactpersoon, het adres, telefoon- en faxnummer, e-mail en URL-adres van het bedrijf via een op het internet en/of op een andere wijze te publiceren lijst (o.a. ledenlijst op de website van de VELIN).