VELIN

Actueel

U bent allen vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Noteer de datum alvast in uw agenda, deze dag mag u niet missen!
Vanuit Veiligheid Voorop is deze flyer verzonden aan de locatiedirecteuren van alle BRZO bedrijven in Nederland.

Lees hier meer informatie over het programma.

De factsheets kunt u hier nalezen.

Deze korte nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle Werkgroep leden die betrokken zijn bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma KLIC-WIN. Naast deze nieuwsflitsen worden er regelmatig nieuwsberichten beschikbaar gemaakt via www.kadaster.nl/klic-win. Op deze pagina staan ook ander informatieve zaken m.b.t. KLIC-WIN. Hier zullen in de nabije toekomst ook de veelgestelde vragen (FAQ's) toegevoegd worden.

Graag maken wij u opmerkzaam op KLIC WIN.

Via onderstaande linkjes heeft u toegang tot een kort introductiefilmpje van ca. 3 minuten. Dit geeft snel een indruk van wat er te veranderen staat en veel tijd kost het niet.

Met deze veranderingen hebben alle netbeheerders te maken ongeacht of u Inspire plichtig bent of niet. WION plichtig zijn we allemaal en dat verandert ook. De tweede link geeft toegang tot alle relevante documentatie rond KLIC WIN, de achtergronden, de uitgangspunten en de te maken keuzes.

Het KLIC WIN systeem vraagt iedereen de keuze voor de centrale variant (alle leidingdata bij Kadaster) en de decentrale variant (leidingdata bij netbeheerder of eigen serviceprovider). In beide gevallen moet de stap worden gemaakt van leidinginformatie via plaatjes (.png) naar vectordata. Voor veel netbeheerders geen grote stap maar wel een te zetten stap.

Laat u niet verrassen, maar laat u informeren! Er worden ook landelijke bijeenkomsten georgansieerd voor de graafketen. Maak vooral gebruik van deze mogelijkheden. Tot slot: aarzel niet wanneer er vragen zijn rond KLIC WIN. Via de diverse VELIN vertegenwoordigers in het KLIC WIN project kunnen we invloed uitoefenen op het proces.

https://www.youtube.com/watch?v=yickjTTpnWM

https://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/KLIC-WION/KLICWIN-2.htm

 

De Noordzeedagen is het jaarlijkse terugkerende congres waar wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten en informatie delen die betrekking heeft op de Noordzee.

Thema 2016

Het thema van de Noordzeedagen 2016: "Multifunctioneel Ruimtegebruik van de Noordzee".

Noordzeedagen 2016

De volgende Noordzeedagen zijn 6 en 7 oktober 2016 en worden georganiseerd door Deltares en TNO.

Meer informatie leest u hier.

 

 

Graag maken wij u er op attent dat er een nieuwe VELIN richtlijn is verschenen. VELIN richtlijn nr. 2016/7 betreffende “Richtlijn voor de aanleg en het gebruik van transportleidingen met gevaarlijke stoffen”. De richtlijn gaat over juridische kaders die betrekking hebben op de aanleg en het gebruik van buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Bij de VELIN maar ook bij overheden komen regelmatig vragen binnen het zit met vergunningen rondom de aanleg en het gebruik van deze buisleidingen. Deze richtlijn geeft daar duidelijkheid over.

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met de RUD Zeeland.

 

Het artikel in Safety! magazine leest u hier.

Meer informatie over het Artikel 'Mogelijkheden buisleidingtransport onvoldoende benut' leest u hier.