VELIN

Door RIVM, IenM en VELIN (met bijdrage van verschillende VELIN-leden) is een artikel geschreven over “Domino effects between pipelines in pipeline corridors” ten behoeve van het IChemE symposium series no 162 over hazards. Daarnaast is het ook als conference paper ingebracht voor het Pipeline Technology Conference (PTC) in Berlijn in mei van dit jaar. Het artikel is gebaseerd op het rapport van de werkgroep Domino. Het artikel is hier te downloaden.