VELIN

Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Door Veiligheid Voorop is daarom een handreiking Heldere Afspraken gepubliceerd. De handreiking is hier te downloaden.